TrúcLam 23:21 ngày 06/4/20 trong  bể bơi bốn mùa

Công ty thi xây dựng bể bơi tốt nhất việt nam

Đối  mang những tài liệu  viện dẫn không ghi năm  công bố thì  áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả  các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 4513, Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5502 : 2003.Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng; TCVN 7447, Hệ thống lắp đặt điện của  các tòa nhà. 3/ Bảng Tiêu chuẩn  kích thước Thiết Kế Bể Bơi Loại bể Kích thước thông thủy Khả năng phục vụ Chiều dài Chiều rộng Độ sâu của...